ZÁPIS

Po kliknutí na tlačítko přihlášky se jednoduše zaregistrujete do nového informačního systému a můžete přihlásit tanečnici (tanečníka).

ZVLÁDNU TO?

 • Vítáme úplné začátečníky i pokročilé tanečníky

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

 • Rodiče s dětmi (děti 2-3 roky)
 • Přípravky (děti 3-5let)
 • Parkour a Breakdance (kluci 4-10let)
 • Moderndance, streetdance, discodance (6-25let)
 • Ženy (bez omezení věku)

 

JAKÁ BUDE TRÉNINKOVÁ ZÁTĚŽ?

 • HOBBYvýuka 1x týdně, vystoupení na akcích
 • PROFI výuka 2x týdně, pohárové soutěže a vystoupení na akcích, postupové soutěže CDO, TSR, SUT (možnost nominace na MČR, ME a MS)

 

CO SE MŮŽETE NAUČIT?

 • moderndance  ukázka
 • streetdance   ukázka
 • discodance    ukázka
 • parkour a breakdance – (kluci 4-10let)
 • všeobecná taneční průprava
  (rodiče s dětmi, přípravky)
 • Ženy – tanec ve všech rovinách jeho různorodosti

KOLIK TO BUDE STÁT?

 • jste-li přihlášeni, v září můžete ZDARMA vyzkoušet tréninky
 • školné si můžete zvolit v platbě čtvrtletní, pololetní, celoroční
 • v případě uzavření vládním nařízením vracíme školné.
 • kategorie HOBBY: 775,- (čtvrtletní) 1550,- (pololetní). Kostým 800,-
 • kategorie PROFI: 1275,- (čtvrtletní), 2550,- (pololetní). Kostým 1700,-
 • cena kostýmu uvedenou částku nepřesáhne (v případě že se kostým nepořizuje, nebo je částka za kostým nižší, přeplatek vracíme)

 

A JAK SE BUDE PLATIT?

 • Školné hradíte v září (podrobné informace obdržíte na e-mail)
 • Kostým hradíte v listopadu (podrobné informace obdržíte na e-mail)

 

A CO SLEVY?

 • kombinace více oborů u jednoho tanečníka: sleva 500,-/pololetí z druhého a každého dalšího kurzu.
 • sociální program – je-li školné nad vaše možnosti, informujte se na prossova@atlas.cz

A KDYŽ MI TO NEBUDE VYHOVOVAT?

 • v období září 2021 můžete (po konzultaci) změnit taneční styl i úroveň výuky 
 • ukončení během září
  = vrácení 100% školného
 • ukončení během října
  = po odečtení poměrné části školného bude zbývající část vrácena
 • ukončení během roku z vážných zdravotních důvodů
  = po odečtení poměrné části bude školné vráceno

 

KDY ZAČÍNÁME?

 • 6. září 2021
 • rozvrh bude zveřejněn 20. srpna 2021
MODERNDANCE
STREETDANCE
DISCODANCE