Přeskočit na obsah

ZÁPIS

Ceny kostýmů pro rok 2024:
HOBBY
: do 800,-
PROFI:
do 1 700,- (moderndance a streetdance),
do 2 000,- (discodance)Po kliknutí na tlačítko přihlášky se jednoduše zaregistrujete do nového informačního systému a můžete přihlásit tanečnici (tanečníka).


ZVLÁDNU TO?

 • Vítáme úplné začátečníky i pokročilé tanečníky

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?

 • Rodiče s dětmi (děti do 3 let)
 • Přípravky (děti 3 – 5let). Kluci budou mít samostatnou klučičí přípravku.
 • Parkour a Breakdance (kluci 6 – 12let)
 • Moderndance, streetdance, discodance (6 – 25let)
 • Ženy (bez omezení věku)

 

JAKÁ BUDE TRÉNINKOVÁ ZÁTĚŽ?

 • HOBBYvýuka 1x týdně, vystoupení na akcích
 • PROFI výuka 2x týdně, postupová soutěž CDO (možnost nominací na MČR, ME, MS). Po domluvě případně další postupové nebo pohárové soutěže. Vystoupení na akcích.

 

CO SE MŮŽETE NAUČIT?

 • moderndance  ukázka
 • streetdance   ukázka
 • discodance    ukázka
 • parkour a breakdance 
 • všeobecná taneční průprava
  (rodiče s dětmi, přípravky)
 • Ženy – tanec ve všech rovinách jeho různorodosti

KOLIK TO BUDE STÁT?

 • jste-li přihlášeni, v září můžete ZDARMA vyzkoušet tréninky
 • školné si můžete zvolit v platbě čtvrtletní, pololetní, celoroční
 • kategorie HOBBY: 950,- (čtvrtletní) 1900,- (pololetní). Kostým do 800,-
 • kategorie PROFI: 1548,- (čtvrtletní), 3090,- (pololetní). Kostým do 1700,- (moderndance a streetdance), do 2000,- (discodance)
 • ročník Rodiče s dětmi: 100,-/h. Kostým dle domluvy.
 • cena kostýmu uvedenou částku nepřesáhne
 • sociální program – je-li školné nad vaše možnosti, informujte se na prossova@atlas.cz

 

A JAK SE BUDE PLATIT?

 • Školné hradíte: pololetní (14.10., 30.1.), čtvrtletní (14.10, 18.11., 30.1., 7.4.). Podrobné informace k platbám obdržíte na e-mail
 • Kostým zálohu 500 – 1000,-(prosinec-leden), doplatek při převzetí kostýmu.

 

A CO SLEVY?

 • kombinace více oborů u jednoho tanečníka: sleva 500,-/pololetí z druhého a každého dalšího kurzu.

A KDYŽ MI TO NEBUDE VYHOVOVAT?

 • v období září 2023 můžete (po konzultaci) změnit taneční styl i úroveň výuky 
 • ukončení během září
  = vrácení 100% školného
 • ukončení během října
  = po odečtení poměrné části školného bude zbývající část vrácena
 • ukončení během roku z vážných zdravotních důvodů
  = po odečtení poměrné části bude školné vráceno

 

KDY ZAČÍNÁME?

 • 17. září proběhne Slavnostní zahájení s doprovodným programem. Zároveň proběhnou i informační schůzky pro rodiče a prohlídka studia.
 • 18. září 2023 dle rozvrhu
 • rozvrh bude zveřejněn nejpozději do 27. srpna 2023

MODERNDANCE
STREETDANCE
DISCODANCE